Equador

Det är ekvatorn som har gett namn åt Ecuador. Landet sträcker sig från Amazonbäckenet över Anderna och ner mot Stillahavskusten i Sydamerika. Mest känt är Equador för ögruppen Galapagos som är känd för sitt unika djurliv. Mest inkomst får man från oljan men landet är också världens största exportör av bananer. Fattigdomen är utbredd, inte minst bland indianfolken och ättlingar till afrikanska slavar. Ekonomiska kriser och social oro har bidrag till stor politisk turbulens. Tre presidenter har avsatts sedan 1997. Ecuadors befolkning består av många olika folkslag som har blandats med varandra. Den största gruppen är mestiser, det vill säga människor med blandat indianskt och europeiskt ursprung. Indianerna är också uppdelade i en mängd folkgrupper. Det finns också en stor grupp afrikaner, som härstammar från slav tiden. Religionen har stor betydelse för ecuadorianerna och även om den katolska kyrkan, som är den största kyrkan, skildes från staten redan år 1904, så har den fortfarande ett stort inflytande på landet.

Distansbibelskolan

Distansbibelskolans kursmaterial finns sedan flera år i Ecuador, Latinamerika. Det har blivit något av ett center för församlingsplanterare i hela Amazonasregionen, samtidigt som det också hjälper existerande församlingsledare att fortbildas. För närvarande får på så sätt 63 församlingsledare och blivande församlingsledare en ledarträning i Ecuador. Företrädesvis bor de i en region kring floden Napo och i dalen Los Chillos.

Under ledning av pastor Wilson Garcia arbetar man nu med att plantera nya församlingar med hjälp av evangelister som har fått sin bibelträning från Distansbibelskolan. Dessa studenter sänds ut till olika platser i djungeln för att försöka starta cellgrupper där det idag inte finns någon evangelisk verksamhet. Tanken är att dessa c Cellgrupperna skall utgöra grunden för nya församlingar.

Församlingsplanterarna får genom Distansbibelskolan undervisning i både Guds Ord och olika praktiska områden. Varje student deltar månadsvis i endagsseminarier och får efter ledardagen med sig ett inspelat kursmaterial och en kursbok hem. På det sättet studerar ledarna samtidigt som de bor kvar hemma och fungerar i sin församlingstjänst. Undervisningen är riktad till såväl spansktalande som Quechuatalande Ecuadorianer. Ansvariga för arbetet är framförallt de amerikanska missionärerna Sandi och Steve Youngren. Det utgår inget ekonomiskt stöd till verksamheten från Sverige.

Besöksadress:
Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma

Postadress:
Distansbibelskolan IBRA
BOX 151 44
167 15 Bromma

Kontakt:
Telefon: 08 608 96 40
Mobil: 0765 36 96 40
E-post: distansbibelskolan@ibra.se

@ 2018 IBRA - All rights reserved.