Guinea

Guinea, som inte är mycket större än Norrland, är ett kustland med gränser mot en rad länder i regionen. 
Liberia och Sierra Leone i söder och i norr har man gränserna mot Guinea Bissau och Senegal. 
Går man österut når man Elfenbenskusten och Mali.

Guinea är en gammal kultur. Det finns fynd som visar att Guinea var bebott för flera tusen år sedan. 
På 1800-talet hamnade Guinea under franskt styre. 1958 fick Guinea välja mellan att fortsatt vara 
en del av Frankrike, men med självstyre, eller en oberoende nation med fullt självstyre. 
Politiskt har landet upplevt svängningar mellan militärt och civilt styre. 
Idag har Guinea en demokratiskt vald president.

Som hos så många andra av Afrikas länder har Guinea en ung befolkning. Nästan hälften av de 
12 miljoner invånarna är under 15 år. Var fjärde guinean bor numera i eller i anslutning till 
huvudstaden Conakry. 
Arbetslösheten är stor och 8 av tio guineaner är beroende av sina egna odlingar för sin överlevnad. 
Det finns över 20 olika folkgrupper i landet varav de två största är fulani och malinké.

Utbildningsnivån är ganska låg i Guinea och man räknar med att hälften av Guineas invånare inte kan läsa och skriva. 
På UNDP:s utvecklingslista hamnar Guinea på plats 159 av 169 länder.

Distansbibelskolan

Vår partner i Guinea är Eglise Evangelique des Assemblees de Dieu du Guinea. Pingstförsamlingen 
i Huskvarna är den svenska församling som har en nära relation till samfundet och verksamheten 
i Guinea. Guinea har anslutit sig till det regionala projekt, med en gemensam kursplan och lektioner 
producerade och inspelade på franska, som Distansbibelskolan har i Västafrika. Koordinatorn i Guinea, 
David Sandanou, har trots de enorma problem att resa och arbeta nationellt, som Ebola epidemin 
orsakat, lyckats starta upp ett mycketfint arbete i landet. Också här finns tankar på att i framtiden översätta 
och nyproducera kurserna på någraav landets största stamspråk. 

Besöksadress:
Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma

Postadress:
Distansbibelskolan IBRA
BOX 151 44
167 15 Bromma

Kontakt:
Telefon: 08 608 96 40
Mobil: 0765 36 96 40
E-post: distansbibelskolan@ibra.se

@ 2018 IBRA - All rights reserved.