Syd Sudan

Syd Sudan är världens yngsta nation. Den 9 juli 2011 skrevs afrika karta om och den nya staten Syd Sudan utropades som självständig stat.  Bildandet av den nya staten födde stora förhoppningar om en bättre, tryggare och friare framtid, hos en befolkning som under decennier lidit svårt under krig och förföljelse. Men tyvärr har det nya landet redan från början upplevt splittring som lett till interna strider, enorma flyktingströmmar och massor av människor som mist livet i svåra strider.

Syd Sudan har cirka åtta till nio miljoner invånare, där de flesta är traditionellt boskapsskötande nilotiska folkgrupper. Bland dessa grupper är dinka den största gruppen.

Historiskt antas Syd Sudan ha befolkats av olika invandrande grupper från 900-talet.

Man tror att, redan under medeltiden, arabiska slavhandlare gjorde räder mot landet för att ta slavar. Under 1700-talets slavhandel finns tydlig dokumentation som visar slavhandeln. Under 1800-talet drabbade Syd Sudan av både Egyptisk och Storbritanniens kolonialisering. Här grundlades en skepticism mot både arabers och andras inflytande. När så Sudan blev självständigt 1956 fruktade den sydliga befolkningen att hamna under en arabisk regim. En fruktan som besannades i att de södra delarna ofta blev satta på undantag, vilket man än i dag kan se resultat av. Dåligt med skolor och sjukvård, undermåliga vägar…. Till det kan man lägga svåra förföljelser av den kristna minoriteten.

När oljan upptäcktes i Sudan blev den till en början orsak till stora strider. Men eftersom ingen av sidorna a kunde utvinna oljan under strider, blev oljan till slut orsaken till freden och delandet av landet.

Idag kämpar Syd Sudan för att uppnå fred mellan de olika stridande grupperna i landet. I enna process spelar den nationala kyrkan en avgörande roll.

 

ICBI

Mitt i strider, oroligheter och nöd, växer Guds församling i Syd Sudan. Väckelsen sveper över landet och nya församlingar växer upp som svampar ur jorden.  Vår partner i Syd Sudan, (SPC), Sudan Pentecostal Churches, har en oerhört stark tillväxt. Speciellt två av landet regioner har berörts extra starkt av väckelsen. Aweil i nordväst och Bor i öster. I dessa två regioner har vi av den nationella församlingen fått ett nödrop om att hjälpa till att utbilda minst 800 pastorer. En hisnande utmaning!

Arbetet med förberedelser är i full gång. I samarbete med Pingstförsamlingen i Jönköping har vi två missionärer på plats som hjälper och stöttar den nationella församlingen i förberedelserna. Uppgiften försvåras av den enormt höga andelen analfabeter i dessa delar av landet. Man beräknar att av dessa 800 pastorer upp till 70 % är analfabeter. Det språk som ICBI kurserna kommer att spelas in på är två olika dialekter av dinka. Vi har också gjort en beställning av hundratals audio-biblar, också dom på två olika dinka dialekter.

Besöksadress:
Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma

Postadress:
Distansbibelskolan IBRA
BOX 151 44
167 15 Bromma

Kontakt:
Telefon: 08 608 96 40
Mobil: 0765 36 96 40
E-post: distansbibelskolan@ibra.se

@ 2018 IBRA - All rights reserved.