Tchad

TCHAD
Tchad, som helt saknar kust, beläget i de norra delarna av Centralafrika, tros ha varit bebott sedan 600-talet före Kristus. Tack vare sitt geografiska läge har Tchad under historien gång blivit en knutpunkt för alla de karavanvägar som gick genom Sahara. Här, runt dessa karavanleder, uppstod mot slutet av första århundradet f Kr flera rivaliserande kungadömen och småstater.
På 1800-talet började Frankrike intressera sig för området som blev ett franskt protektorat år 1900.
Tchad är utan tvekan ett av Afrikas mest härjade länder.

Landet har plågats av en rad militära kuppregimer som har avlöst varandra vid makten. Dessa konflikter som pågått under decennier har krävt flera hundra tusen människoliv – direkt eller indirekt. Hundratusentals människor lever i flyktingläger. Landets gränser, som skapades av kolonialmakterna, har orsakat långa konflikter med grannländerna Libyen och Sudan.

Distansbibelskolan
Över hälften av alla invånare i Tchad är muslimer medan omkring en tredjedel av tchadierna är kristna, mest katoliker. Runt sju procent beräknas utöva traditionella religioner. Assemblies of God, som är den församlingsrörelse i Tchad som vi samarbetar med är ganska liten. I Västafrika har vi ett regionalt program på franska. Det betyder att alla länder som anslutit sig till programmet har samma kursplan. I Tchad, precis som i många andra västafrikanska länder där vi arbetar, upptäcker man att många av pastorerna på landsbygden inte har tillräckliga kunskaper i franska för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Man har därför börjat förbereda för översätta undervisningen till ett eller flera stamspråk. 
Arbetet i Tchad leds av en togolesisk missionär.

Besöksadress:
Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma

Postadress:
Distansbibelskolan IBRA
BOX 151 44
167 15 Bromma

Kontakt:
Telefon: 08 608 96 40
Mobil: 0765 36 96 40
E-post: distansbibelskolan@ibra.se

@ 2018 IBRA - All rights reserved.