Laos

Laos ligger i Sydostasien och är till ytan ungefär hälften så stort som Sverige. Landet saknar kust och ligger inklämt mellan Burma och Kina i norr, Vietnam i öster, Thailand i väster och Kambodja i söder. Gränsen mot grannlandet Thailand utgörs i huvudsak av floden Mekong, som är en livsnerv för hela landet och viktigt både för transport och fiskenäring. De flesta invånare lever på att odla ris och andra grödor.

Det finns ett femtiotal olika folkgrupper i Laos, men många av dessa omfattar bara ett par tusen individer. I den officiella statistiken delas befolkningen in i tre grupper. Den största är låglandslaotierna (lao lum), näst största grupp är inlandslaotierna (lao theung) och den tredje gruppen kallas höglandslaotier.

Laos blev självständigt från Frankrike 1953. Under 20 års tid var det interna strider i landet. Under Vietnamkriget blev Laos ett offer för kriget, trots att man officiellt inte var inblandade i kriget. Omfattande bombningar gjordes för att slå ut gerillan i gränstrakterna. 1975 tog kommunistpartiet makten i landet. På 1990-talet infördes marknadsekonomi.

 

Distansbibelskolan

Vår samarbetspartner är Lao Evangelical Church (LEC) som är en registrerad kyrka med huvudsäte i Vientiane. Man har församlingar i landets alla provinser och upplever en mycket stark och snabb tillväxt.

Distansbibelskolan började som träning för församlingarnas hemgruppsledare, men nu har ett mer heltäckande kursplan arbetats fram. Kurserna, som är inspelade på Lao, erbjuds i tre av landets regioner.

 

 

 

 

 

Besöksadress:
Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma

Postadress:
Distansbibelskolan IBRA
BOX 151 44
167 15 Bromma

Kontakt:
Telefon: 08 608 96 40
Mobil: 0765 36 96 40
E-post: distansbibelskolan@ibra.se

@ 2018 IBRA - All rights reserved.