Ideella gåvor

Allt arbete som Distansbibelskolan ICBI bedriver behöver finansieras. Vi är helt beroende av ideella gåvor.

 

De partners som vi arbetar med i de olika länderna, bidrar själva med finansiering. Den är lite olika stor beroende på bärkraft. Ibland finns också organisationer, församlingar och individer från andra länder som ger ett ekonomiskt stöd. Dessutom betalar varje enskild studerande ledare en kursavgift. Storleken beslutas i varje land beroende av en rad lokala faktorer. Dock är det principiellt viktigt att varje studerande ledare själv bidrar med en del av finansieringen. Orsaken är att höja studentens motivation att studera. Erfarenhetsmässigt vet vi att det uppstår "svackor" under studietiden när andra saker i varje students liv kräver uppmärksamhet. Om då ingen lärare, studiekamrat eller fastställd studietid finns för att hjälpa studenten tillbaka in i studierna, är kursavgiften ett sätt att öka viljan. Det man har betalat för, vill man inte lämna utan nytta.

 

Men det finns ingen möjlighet att låta studenterna överta hela ansvaret för studierna. Det går inte här i Sverige där de flesta behöver hjälp genom någon form av studiemedel och det går definitivt inte i dessa, världens fattigaste länder. Det är också därför vi bedriver mission. Här är du som enskild och församling oerhört viktig! Vi vill inbjuda dig att delta i ledarträningen för de församlingsledare som står i ett väckelsearbete, men som pga. bristande ekonomiska resurser inte själva kan skaffa sig tillräckligt stora bibelkunskaper.

 

Låt oss förvalta ditt stöd! Ge en gåva. Vårt bankgirokonto: 5379-7734

Besöksadress:
Nypongatan 4
565 32 Mullsjö

Postadress:
Distansbibelskolan ICBI
BOX 151 44
167 15 Bromma

Kontakt:
Telefon: 08 608 96 40
Mobil: 0765 36 96 40
E-post: info@icbi.org

@ 2015 ICBI - All rights reserved.