ICBI – Historisk bakgrund

Distansbibelskolan ICBI startade 1976 som en del av Huskvarna pingstförsamlings missionsverksamhet. Församlingen hade sänt ut missionärerna Sune och Elin Andersson till Colombia och de mötte där växande behov av att undervisa unga, outbildade evangelister som hade predikoansvar ute i byarna. Till en början undervisades dessa individuellt och i grupp, men då antalet evangelister och därmed behoven växte i takt med de geografiska avstånden, så krävdes ett annat sätt att arbeta. Lösningen kom att bli en distansbibelskola genom ljudkassetter.

 

Tjugo år senare, 1996, hade verksamheten vuxit till så många länder i Sydamerika att den inte längre var hanterbar för Huskvarnaförsamlingen. Därtill hade man fått förfrågningar från två andra mycket stora nationer om att hjälpa till med startandet av distansbibelskolor hos dem. Insamlingsstiftelsen Distansbibelskolan ICBI bildades som en följd av detta 1996 med ett 40-tal församlingar som huvudmän.

 

Sedan bildandet av svensk Pingstmission (Pingst Internationellt) är Distansbibelskolan ICBI en del av pingstmissionen. Vi arbetar i nära samarbete med IBRA, ett samarbete som har ökat med åren och som innebär att vi försöker komplettera varandra både vad det gäller personal i Sverige och insatser i fält.

Sedan 2015 är inte längre ICBI en egen juridisk person, utan vi sorterar helt under Pingsts verksamhet.

Besöksadress:
Nypongatan 4
565 32 Mullsjö

Postadress:
Distansbibelskolan ICBI
BOX 151 44
167 15 Bromma

Kontakt:
Telefon: 08 608 96 40
Mobil: 0765 36 96 40
E-post: info@icbi.org

@ 2015 ICBI - All rights reserved.