ICBI – Syfte och vision

Syftet med Distansbibelskolan ICBIs arbete är att medverka till att missionsbefallningen i Bibeln (Matt 28:18-20) uppfylls. Utöver kallelsen att gå ut och göra människor till Jesu lärjungar och löftet om Hans egen närvaro i arbetet, markeras betydelsen av att varje kristen har kunskap i Guds Ord: "lär dem att hålla alla de bud jag har gett er". Bibelns bud är grunden och fundamentet för varje enskild kristen och församling att bygga liv och gärning på. Därför har de kristna ledarna en nyckelroll i att undervisa i enlighet med Bibeln och i klassisk kristen tro.

 

Antalet kristna i världen ökar kraftigt idag. Församlingar växer och nya församlingar bildas. De nya ledarna har ofta inte mycket mer kunskap än det de hört via något kristet radioprogram eller läst i en traktat. Dessa gräsrotsledare vill Distansbibelskolan ICBI vara en hjälp för. Vi har sett att långt ifrån alla ledare har resurser att ta sig till en bibelskola (om sådan över huvud taget finns) i landets huvudstad. Kanske har man inte råd eller tid, eller man kan inte lämna familj, arbete, församling och hem. I många länder pågår förföljelse av kristna och därför blir det riskfyllt att skriva in sig på en bibelskola.

 

Distansbibelskolan ICBIs vision är att tillsammans med nationella samfund och/eller andra kristna organisationer, erbjuda sådana ledare en grundläggande bibelkunskap.

Besöksadress:
Nypongatan 4
565 32 Mullsjö

Postadress:
Distansbibelskolan ICBI
BOX 151 44
167 15 Bromma

Kontakt:
Telefon: 08 608 96 40
Mobil: 0765 36 96 40
E-post: info@icbi.org

@ 2015 ICBI - All rights reserved.