Colombia

Colombia

Colombia med sin omväxlande natur gränsar till Brasilien, Ecuador, Panama, Peru och Venezuela, är ett rikt land på naturresurser. Man har en stark ekonomi främst baserad på ett starkt jordbruk. Cirka 40% av Colombia invånare är jordbrukare. Colombia är en av världens största exportörer av kaffe, men har också stora oljeinkomster. Men djupa sociala klyftor har varit jordmån för vänstergerillor som bekämpat den konservativa eliten. 40 års väpnad konflikt mellan gerillarörelserna, armén, paramilitära högergrupper och narkotikaligor har gjort Colombia till ett av världens mest våldshärjade länder. Inbördeskriget har tvingat flera miljoner människor att fly från sina hem.

 

Distansbibelskolan

Det var här i Colombia, i Sydamerikas nordvästra hörn, som Distansbibelskolan en gång började. Missionär Sune Andersson arbetade här med bibelundervisning och ledarträning. Ett arbete som snabbt spred sig att omfatta stora delar av Latinamerika och sedan ut över världen. För Latinamerika finns ett gemensamt spanskt program. Programmet innehåller tre kurser med vardera 12 ämnen.

I Colombia bedrivs idag bibelundervisning via Distansbibelskolan i partnerskap med Mision Panamericana de Colombia. Ledare för verksamheten är pastor Gabriel Gonzales.

Distansbibelskolans ekonomiska stöd till arbetet i Colombia håller på att fasas ut, men arbetet fortgår med egna insamlade medel.

 

Besöksadress:
Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma

Postadress:
Distansbibelskolan IBRA
BOX 151 44
167 15 Bromma

Kontakt:
Telefon: 08 608 96 40
Mobil: 0765 36 96 40
E-post: distansbibelskolan@ibra.se

@ 2018 IBRA - All rights reserved.