Bolivia

Bolivia

Bolivia i den västra delen av Sydamerikas inland sträcker sig från Anderna i väster mot låglänta skogstrakter österut. Bolivia har en ung och snabbt växande befolkning men är ändå glest befolkat. Invånarantalet är bara lite högre än i Sverige, medan landytan är mer än dubbelt så stor. Särskilt glesbefolkat är låglandet i öster, där en tredjedel av befolkningen bor. Merparten av bolivianerna bor på högplatån altiplano i väster och i de högt belägna dalgångarna i Anderna. Det bor drygt nio miljoner människor i Bolivia och

två tredjedelar av dem är indianer. De blev för första gången företrädda på högsta politiska nivå när kokaodlaren och aymaraindianen Evo Morales tillträdde som president 2006. En ny författning antogs 2009 som stärker indianernas rättigheter och ger staten kontroll över de viktiga naturgasreserverna.

Bolivia är Sydamerikas fattigaste land och det råder mycket stora skillnader mellan de rikaste och de fattigaste invånarna. Gruvdrift, i synnerhet utvinning av silver och tenn, har dominerat landets ekonomi i århundraden.

Det råder religionsfrihet i Bolivia och en stor majoritet av befolkningen råder. bekänner sig till den romersk-katolska tron, men protestantismen är på frammarsch.

 

Distansbibelskolan

I Bolivia har Distansbibelskolan sitt starkaste arbete i Latinamerika. Vi har tre samfund som är våra partners. Iglesia Cristiana Asamblea de Dios (I.C.A.D), Iglesia Asamblea de Dios Boliviana (I.A.Dios Bol) e Iglesia Evangélica Pentecostal Nacional Quill. (I.E.P.N.Q.)

Det för hela Latinamerika gemensamma programmet, tre kurser med vardera 12 ämnen, används också i Bolivia. 2014 hade vi ca:500 elever på det spansktalande programmet.

Det visade sig finnas ett stort behov av att erbjuda bibel och ledarträning för alla de många pastorer och andra ledare som hade olika indianspråk som sitt första språk och hade svårigheter att kunna tillgodogöra sig undervisningen på spanska.

2010 började arbetet med att förbereda ett program på det största av indianspråken i landet. 2011 startade den första kursen för de Quechua talande pastorerna och ledarna.

2013 hade vi över 200 elever på Quechuaprogrammet. Förfrågan har också kommit att göra ytterligare en kurs för en ny språkgrupp – weenhayekfolket.

Utvecklingen inom Distansbibelskolan har de senaste åren haft en mycket positiv trend. Marknadsföring och förankringen i de lokala församlingarna

är nycklarna till denna utveckling. I denna process har Distansbibelskolans nationella koordinator Hugo Carrasco haft en stor påverkan. Han arbetade tidigare i en av de bibelskolor som drevs i Cochabamba och har genom detta många och goda relationer med församlingsledare runt om i landet. Quechuaprogrammet leds av pastor Samuel Rojas.

 

Studentröster

Kevin Garcia drygt 20 år. Han studerade på universitetet i La Paz och läser samtidigt bibelskolekursen på Distansbibelskolan.

Jag studerar psykologi på Universitetet och jobbar samtidigt på vårt sociala Center.

Min familj var inte kristna. När jag var 15 år hade vi problem hemma, mina föräldrar höll på att skiljas, då tog några kristna kompisar mig till kyrkan och där tog jag emot Jesus.

När jag blev kristen fick jag egentligen ännu mer problem, för mina föräldrar tyckte inte om att jag gick till kyrkan. Men jag höll fast vid min tro och nu är livet mycket bättre.

 

Varför började du studera på DistansbibelskolanI?

Jag hörd de predikningar och tänkte ”hur är det att predika”.

Jag såg i mina drömmar mig själv som predikant. Jag känner att det är Guds kallelse för mig och jag vill lära mig mer om tron, och bibeln. Därför började jag på Distansbibelskolan.

Jag har studerat två år nu och tycker att det är mycket intressant och användbara för mitt liv. Jag lär mig också hur jag ska läsa bibeln, hur jag tolkar och tillämpar den idag.

På min fråga om framtiden svarar Kevin: Jag skulle vilja bli pastor här i Yungas La Paz . (Yungas är det allra fattigaste djungelområde i La Paz distriktet. )

Besöksadress:
Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma

Postadress:
Distansbibelskolan IBRA
BOX 151 44
167 15 Bromma

Kontakt:
Telefon: 08 608 96 40
Mobil: 0765 36 96 40
E-post: distansbibelskolan@ibra.se

@ 2018 IBRA - All rights reserved.