Chile

Chile

Chile blev självständigt 1810, efter tre hundra år av spanskt styre. Dess moderna historia har präglats av militärens starka inflytande. Under åren 1973-1990 stydes landet av diktatorn Pinochet.

Chile är världens längsta land och sträcker sig längs Sydamerikas västkust. Från norr till söder är landet 420 mil, men landets bredd är i genomsnitt mindre än 20 mil. Om man skulle placerar Chile i Europa skulle det löpa från södra Italien ända till Spetsbergen i Ishavet. Större delen av Chiles befolkning lever i de mellersta delarna av landet och en överväldigande majoritet bor i städerna, främst i huvudstaden Santiago med förstäder. Omkring två tredjedelar av invånarna är mestiser, det vill säga personer av blandad europeisk och indiansk härkomst. Knappt fem procent av invånarna tillhör ursprungsbefolkningen. Cirka två tredjedelar av landets över 17 miljoner invånare är katoliker men sedan mitten av 1900-talet har protestanter och framför allt Pingströrelsen vuxit kraftig.

 

Distansbibelskolan

I Chile är det pastor Alberto Alvarado som har lett och leder Distansbibelskolan arbetet. Tidigare bedrevs undervisning med det för Latinamerika gemensamma spanska programmet via CD skivor. Idag bedrivs ingen distansbibelskola av traditionella art, utan Chile har blivit centrat för den nya satsningen med att skapa en webbaserad bibelskola som ska betjäna hela Latinamerika. Webbplatsen där elever ska kunna studera via Internet och läsa samma program som övriga Distansbibelskoleelever i Latinamerika, beräknas komma igång i början av 2016.

 

Studentröster

Mitt namn är Tomas Arias Olivares och jag är lovsångsledare i en ganska nybildad församling i Valparaiso, Chile.

Jag har länge velat gå en bibelskola men har inte haft råd. Jag har mitt jobb i hamnen och kan inte lämna det utan valt att studera med på Distansbibelskolan.Det jag har lärt mig är till stor hjälp för mig. Jag har vuxit mycket andligt och fått mycket bra material som nu kan undervisa om i församlingen. Numera kan jag tydligare förklara olikheterna mellan olika och konstiga läror som vi möter mycket av här i landet. Undervisningen är mycket heltäckande och tydlig. Det är viktigt för mig som ledare att få studera Guds Ord för att rätt förstå bibelsn och kunna undervisa rätt.

Besöksadress:
Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma

Postadress:
Distansbibelskolan IBRA
BOX 151 44
167 15 Bromma

Kontakt:
Telefon: 08 608 96 40
Mobil: 0765 36 96 40
E-post: distansbibelskolan@ibra.se

@ 2018 IBRA - All rights reserved.