Att vara en partner till ICBI innebär att man som församling, enskild eller företag går in och tar ett långsiktigt ekonomiskt åtagande för ett speciellt projekt.

Det kan vara ett projekt som redan finns inom ramen för ICBI´s verksamhet, eller att ett nytt projekt startar.

Kontakta gärna oss för att samtala om hur ICBI kan bli en resurs i det missionsland där Er församling arbetar, där du som privatperson eller företagare känner att Du vill göra en insats.

Paul Waern 0765 36 96 40