Bli en partner

Att vara en partner till ICBI innebär att man som församling, enskild eller företag går in och tar ett långsiktigt ekonomiskt åtagande för ett speciellt projekt. Det kan vara ett projekt som redan finns inom ramen för ICBI´s verksamhet, eller att ett nytt projekt startas.

Kontakta oss gärna för att samtala om hur ICBI kan bli en resurs i det missionsland där Er församling arbetar, där du som privatperson eller företagare känner att Du vill göra en insats.

Paul Waern 0765 36 96 40

 

Läs mer om hur Pingsförsamlingen Huskvarna blev en partner till ICBI

Robert Andersson pastor och föreståndare i Pingstförsamlingen Huskvarna.

 

"Vi har i vår församling arbetat med en församlingsrörelse i Bulgarien under ett antal år. Det intressanta med den rörelsen är att den känner en stark kallelse att arbeta bland den romska delen av Bulgariens invånare.  Man har ett antal romska församlingar, alla med romska pastorer och ledare.

I våra samtal med ledarskapet för denna rörelse förstod vi att ett stort behov är att träna dessa ledare. Bibelkunskap, ämnen som är förknippade med den romska kulturen etc.

För oss var det naturligt att be ICBI vara vår partner i detta arbete. ICBI arbetar ju just med att anpassa undervisningen till varje lands specifika behov. Vi insåg att det var ett måste bland romerna i Bulgarien. Det innebär att vi som församling tar ett visst ekonomisk ansvar, men också att vi finns med i processen, vilket vi tycker känns bra. Det är ju församlingen som driver missionen. Så, Nu håller vi som bäst på att arbeta fram ett material som vi hoppas ska bli till stor välsignelse för de romska församlingarna i Bulgarien."

Robert Andersson
Pastor 
Pingstförsamlingen Huskvarna

Besöksadress:
Nypongatan 4
565 32 Mullsjö

Postadress:
Distansbibelskolan ICBI
BOX 151 44
167 15 Bromma

Kontakt:
Telefon: 08 608 96 40
Mobil: 0765 36 96 40
E-post: info@icbi.org

@ 2015 ICBI - All rights reserved.